Паспорт Плетеноташлицької сільської ради

I.Адміністративно-політична характеристика територіальної громади.

1. Загальні відомості.

Кількість населених пунктів що входять до складу ради

Кількість населення

Загальна площа (км2)

Кордини

(з якими територіальними громадами межує)

     3

     1916

        94127000

с.Олександрівка

2. Відомості про населені пункти що входять до складу ради.

Назва населеного

пункту

Кількість

населення

Кількість дворів

Загальна

площа (км2)

Відстань до центра ради

Всього

з них виборців

Всього

з них жилих

С.Плетений Ташлик

1507

704

729

505

8810000

0

С.Первомайськ

327

254

155

155

370000

5

С.Шевченково

82

58

42

27

963000

9

3. Відомості про орган місцевого самоврядування.

Юридична адреса ради

Телефон/

факс

Адреса електронної пошти

Чисельність апарату ради, осіб

Всього

(за штатом)

Кількість наявних працюючих

С.Плетений Ташлик вул.Радянська,32

4-56-44

-

9

9

4. Відомості про структуру органу місцевого самоврядування.

Назва структурного підрозділу

Кількість працюючих, осіб

 ДДЗ « Берізка»

17

 Бібліотека

1

СБК

2

 

Первомайський  клуб

1

Всього

21

5. Відомості про сільського, селищного голову.

Прізвище, ім’я

по батькові

Мартинов Володимир Борисович

Суб'єкт висування на посаду

 КПУ

Дата народження

25.01.1961

Місце роботи до

обрання на посаду

Приватний підприємець

Освіта

(в тч .у галузі  державного управління правління)

вища

Кількість скликань на посаді

2

Партійність

 Член КПУ

Телефон

службовий

мобільний

 4-56-44

6. Відомості про секретаря сільської, селищної ради.

Прізвище, ім’я

по батькові

Шевцова Тетяна Іванівна

Місце роботи до

обрання на посаду

 Радгосп « Кіровоградський»

Дата народження

20.09.1962

Кількість скликань на посаді

5

Освіта

(в т.ч. у галузі державного управління)

вища

Телефон

службовий

мобільний

4-56-32

Партійність

Член КПУ

 

 

7. Відомості про депутатів ради.

Кількість депутатських мандатів всього

16

Обрано депутатів

16

з них:

 

Висунуті політичними партіями

15

з них: (перелік партій та кількість депутатів)                                                   11

КПУ

Партія Фронт змін                                                                                                   1

Партія регіонів                                                                                                         3        

 

Самовисунення

1

 

 

За освітою:

 

Вища:

1

Незакінчена вища:

1

Середня-технічна:

4

Середня-спеціальна:

4

Середня:

6

 

 

За віком:

 

До 30 років:

 

Від 30 до 60 років:

16

Старше 60 років:

 

За родом діяльності:

 

Працівники промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку

 

Працівники агропромислового комплексу

3

Працівники житлово-комунального господарства

 

Працівники охорони здоров'я

1

Працівники освіти, культури

2

Працівники місцевих держадміністрацій

5

Пенсіонерів

2

Осіб, що не працюють

 

Інші  

3

8. Відомості про постійні комісії ради.

Назва постійної комісії

Кількість депутатів

Прізвище, ім'я, по батькові голови

Від якої партії обрано

Телефон

Планово-бюджетна

4

Діхтяр Ірина Степанівна

КПУ

4-56-32

 

Соціально-культурна

4

Отліванова Наталя Анатоліївна

КПУ

4-56-32

Сільськогосподарська

4

Дворчук Валентина Василівна

Партія Регіонів

4-56-32

Мандатна

3

Єрмаков Олександр Олександ

Партія Регіонів

-

9.Відомості про фракції та депутатські групи ради.

Назва депутатської фракції/групи

Кількість депутатів

Прізвище, ім'я, по батькові

уповноваженого представника

                      -

  -

                          -

10. Відомості про склад виконавчого комітету.

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада та місце роботи

Токар Катерина Петрівна

Приватний підприємець

Коробейко Василь Іванович

Голова ФГ « Коробейко»

Гультяєв Володимир Григорович

Керуючий СТОв « Кіровоградське»

Мосузенко Володимир Петрович

Директор Плетеноташлицької філії ХПП ЗАТ « Нікопольська зернова компанія»

Назарчук Сергій Юрійович

Дільничий інспектор міліції

Пономаренко Любов Іванівна

Бібліотекар  ЗОШ 1-111 ст.

*(Крім сільського/селищного  голови та секретаря ради).

11. Відомості про органи самоорганізації населення.

 

Всього

з них:

будинкові комітети/

кількість членів

вуличні комітети/

кількість членів

квартальні омітети/

кількість членів

Інші (передбачені відповідним Законом України)

-

-

-

-

-

12. Відомості про матеріально-технічне забезпечення ради.

Приміщення (власне/орендоване)

Наявність службового транспорту

Наявність оргтехніки: телефон/факс/

комп'ютер/принтер/

копіювальний апарат

Можливість

підключення до мережі Інтернет

власне

 так

компютер

ні

II. Економічна характеристика територіальної громади.

13. Відомості про загальну характеристику земельного фонду.

з/п

Структура земель

Площа,  га 

Відсотків до загальної         площі

 

Всього земель

8096,37

 

 

у тому числі:

 

 

1.

землі сільськогосподарського призначення

7945,7

 

2.

землі житлової та громадської забудови

90,83

 

3.

землі оздоровчого призначення

 

 

4.

землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

5,0

 

5.

землі рекреаційного призначення

5,7

 

6.

землі історико-культурного призначення

0,863

 

7.

землі лісогосподарського призначення

0,89

 

8.

землі водного фонду

47,39

 

9.

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 

 

14. Відомості про бюджет органу місцевого самоврядування.

 

Розрахунки МФУ

Затверджено

місцевими радами

Відхилення затвердженого до розрахунків МФУ у % (+/-)

Доходи

 

823753

 

з них:

 

 

 

Загальний фонд

Власні доходи

 

349033

 

Закріплені доходи

 

164500

 

Дотації

 

282200

 

(в т.ч. дотація вирівнювання)

 

282200

 

Субвенції

 

 

 

Всього по загальному фонду

 

795733

 

Спеціальний фонд

Доходи

 

28020

 

в т.ч. збір за спеціальне використання природних ресурсів (екологічний податок)

 

7000

 

Разом доходів

 

28020

 

Видатки

 

28020

 

що враховуються при визначенні

міжбюджетних трансфертів

 

 

 

що не враховуються при визначенні

міжбюджетних трансфертів

 

 

 

Разом видатків

 

 

 

15. Відомості про підприємства та установи розташовані на території ради.

Кількість підприємств та установ

 

Кількість малих підприємств

 

з них:

 

Кількість підприємців фізичних осіб

14

сільськогосподарських

1

Кількість підприємців юридичних осіб

-

промислових

-

Кількість фермерських господарств

10

інших

4

Кількість особистих

селянських господарств

818

16. Відомості про обсяг залучених інвестицій.

Обсяг залучених інвестицій:

2008 рік

2009 рік

2010 рік

-

-

-

III. Соціальна характеристика територіальної громади.

17. Відомості про демографічну ситуацію.

 

Загальна

чисельність населення

Кількість народжених

Кількість

померлих

Природний приріст (скорочення) (+/-)

2008 рік

2005

12

46

+

2009 рік

1963

20

34

+

2010 рік

1959

17

38

+

18. Відомості про населення територіальної громади.

Всього населення:

1916

Всього працездатне населення

850

з них: дітей дошкільного віку

167

Всього непрацездатного населення

525

дітей шкільного віку

154

Всього зайнятого населення

353

пенсіонерів

525

з них:

 

працездатних громадян

850

зайнятого населення на території ради

330

міграція населення:

вибулих

 

15

зайнятого населення за межами ради

23

прибулих

36

Всього безробітних

30

19. Відомості про освіту.

Всього навчальних закладів

2

Всього кількість дітей та учнів:

182

з них:

 

з них:

 

дошкільних навчальних закладів

1

дошкільних навчальних закладах

27

загальноосвітні школи

1

кількість учнів 1- 4 класів

57

позашкільних навчальних закладів

-

кількість учнів 5-9 класів

86

школи - інтернати

 

кількість учнів 10-11 класів

12

професійно-технічних навчальних закладів

 

Всього працюючих вчителів:

наявних вакансій

30

1

20. Відомості про охорону здоров'я.

Всього лікувально-профілактичних закладів та аптек

4

Всього медичного персоналу

16

з них:

 

з них:

 

лікарень

 

всього лікарів

1

поліклінік

 

наявних вакансій

3

амбулаторій

1

всього середнього медичного персоналу

6

фельдшерсько-акушерських пунктів

1

наявних вакансій

2

аптек

2

наявність спеціального транспорту

1

21. Відомості про заклади культури та самодіяльні колективи.

Всього закладів культури

3

дитячі художні школи

 

з них:

 

дитячі музичні школи

 

бібліотеки

1

дитячі школи мистецтв

 

будинки культури та клуби

2

самодіяльні творчі колективи

 

музеї

 

дитячі

 

навчальні заклади

 

дорослі

 

22. Відомості про спортивні споруди.

Всього спортивних об'єктів

3

спортивні майданчики

 

з них:

 

спортивні бази

 

стадіони

2

плавальні басейни

 

спортивні зали

1

 

 

23. Відомості про релігійне життя.

 

Кількість церков та релігійних громад

Конфесія

Кількість прихожан

Всього:

1

-

25

з них:

 

 

 

 

 

 

 

IV. Інфраструктурна характеристика територіальної громади.

24. Відомості про відстань центру територіальної громади до:(км)

До автомагістралі

25

До центрів сусідніх рад

9

з них дорога з твердим покриттям

 

з них дорога з твердим покриттям

9

До залізничної станції

5

До районного центру

25

з них дорога з твердим покриттям

5

з них дорога з твердим покриттям

25

До населених пунктів ради

23

До обласного центру

65

з них дорога з твердим покриттям

5

з них дорога з твердим покриттям

65

25. Відомості про регулярне транспортне сполучення.

Автомобільним транспортом

Кількість рейсів на добу або тиждень

Залізничним транспортом

Кількість рейсів на добу або тиждень

до районного центру

3 на тиждень

до районного центру

 

до обласного центру

6 на тиждень

до обласного центру

 

до центрів сусідніх громад

3 на тиждень

до центрів сусідніх громад

 

26. Відомості про житлово-комунальну інфраструктуру.

Всього комунальних підприємств

 

з них:

 

водопровідно-каналізаційних

 

теплопостачальних

 

з утримання житлового фонду, комунальної сфери, благоустрою

 

інших

 

Наявність водопроводу

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Довжина водопровідних мереж

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

З них аварійних що потребують капітального ремонту

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Вартість послуг з водопостачання для населення

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Наявність каналізації

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Довжина каналізаційних мереж

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

З них аварійних що потребують капітального ремонту

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Вартість послуг водовідведення для населення

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Стан очисних споруд

 

Стан газифікації населених пунктів ради природним та зрідженим газом

 

Наявність централізованого теплопостачання

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Довжина теплових мереж

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

З них аварійних що потребують капітального ремонту

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Вартість послуг з теплопостачання для населення

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Благоустрій населених пунктів ради

 

Довжина вулиць та доріг

50 км

в тому числі в населених пунктах ради

50 км

з них дороги з твердим покриттям

16 км

в тому числі в населених пунктах ради

16 км

потребують капітального ремонту

20 км

в тому числі в населених пунктах ради

20 км

з них із штучним освітленням

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Загальна площа зелених насаджень

1 га

в тому числі в населених пунктах ради

1 га

з них парків, скверів для загального користування

0,80 га

в тому числі в населених пунктах ради

0,80 га

Наявність полігонів твердих побутових відходів

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Наявність цвинтарів

5

в тому числі в населених пунктах ради

5

27. Відомості про зв'язок, телекомунікації, торгівлю, фінансові установи та

побутову інфраструктуру.

Всього відділень зв'язку

Так

Сфера побутового обслуговування

населення:

-

Всього банківських установ/банкоматів

Так

Перукарня

 

Наявність проводового радіомовлення

 

готелі

 

Покриття FM радіостанцій

 

закладів громадського харчування

 

Наявність телефонного зв'язку

Так

лазня

 

Покриття мобільних операторів зв'язку

 

ремонт побутових виробів та предметів

особистого вжитку

 

перелік операторів:

 

ритуальні послуги

 

Можливість підключення до мережі Інтернет

 

бази та інші заклади відпочинку

 

Торгівля

Ні

дитячі оздоровчі заклади

 

магазинів

Ні

Нотаріальні заклади

 

ринків

Ні

Ветеринарні заклади

так

28. Відомості про розмежування земель та наявність містобудівної документації.

 

Відомості про дату затвердження документації або стадію

розроблення проекту

Орієнтовна вартість розроблення

документації (тис. грн.)

Відомості про розмежування земель державної та комунальної власності

 

 

Відомості про розроблення схеми планування території ради

 

 

Відомості про розроблення генерального плану населених пунктів ради

 

 

Відомості про розроблення детального плану території

 

 

29. Відомості про пам’ятки розміщені на території ради, рекреаційні зони,

 розвиток зеленого туризму

Всього пам'яток:

 

археології

 

з них:

 

природи

 

історії

 

Наявність на території ради

рекреаційних зон

 

культури

 

Розвиток зеленого туризму

 

архітектури

 

кількість садиб

 

* опис рекреаційних зон та пам'яток розташованих на території ради подається окремо

30. Відомості про участь у інвестиційних проектах, короткий опис проектів.

Відомості про участь у проектах

Короткий опис проектів та результати участі

 

 

31. Відомості про основні проблеми території.

Зміст проблемного питання

Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань

Ремонт дамби малого ставка  між вул.Комінтерна та вул.Дімітрова

Освітлення  вулиць  сільської ради

Потреба в фінансуванні

 

Потреба в фінансуванні